• Welkom op HR PUBLIC

    Een permanent platform voor uitwisseling van informatie, documentatie en praktijkervaringen

  • PROGRAMMA 2018

1
/
3
/

NEXT EVENT

RECENTE EVENTS

HR Public werd opgericht in 2005 door professionals uit overheidsdiensten voor de HR-verantwoordelijken. HR Public wil niet alleen een referentie zijn voor de overheidssector en de non-profitsector, maar hen ook een permanent platform aanreiken voor de uitwisseling van ideeën, informatie, documentatie en praktijkervaring, zodat ze hun dagelijkse uitdagingen en strategische denkoefeningen met een ruimer en strategisch inzicht kunnen benaderen.

‘ Sharing knowledge and experience ’

HR Public biedt HR-partners uit de overheidssector:

– een beter inzicht in het (onderzoeks)werk van de binnen- en buitenlandse academici en onderzoekscentra die actief zijn in human resources;

– initiatieven, denkoefeningen en workshops met HR-managers van overheidsdiensten (federale, gemeenschaps-, regionale en lokale bevoegdheden) en andere publieke of ‘para-publieke’ instellingen;

– een analyse van de grote HRM-tendensen in België en elders in Europa.

Onze waarden

Openheid en luisterbereidheid

HR Public richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in de verschillende HRM-thema’s.

HR Public luistert naar zijn leden en partners, want zij staan centraal in onze jaarlijkse activiteiten (via onze website, enquêtes …).

Kwaliteit en toegevoegde waarde

HR Public draagt kwaliteit hoog in het vaandel en organiseert daarom voor elke activiteit een tevredenheidsenquête.

De deelnemers moeten telkens met een tevreden gevoel en nieuwe inzichten voor hun reflectieve, persoonlijke of gemeenschappelijke benadering buiten stappen.

Activiteitenverslag 2017


lees verder

présentation conférence


à lire


à lire


à lire


HR Public in de pers

HR SQUARE N°164 – November 2016
Talentmobiliteit : realiteit of mythe?
Door Hilde Vereecken
> Lees verder

HR SQUARE nr. 8 – januari – februari 2016
Interview met Philippe Lenaerts en Luc Cooremans
Toegevoegde waarde als hoofdambitie
door Christophe Lo Giudice
(vertaling van originele Franse tekst)
> Lees verder

HR SQUARE nr. 159  – april 2016
Interview met prof. Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg)
De toekomst is flexizeker – wat moet HR ermee?
door Timothy Vermeir
> Lees verder

Interview met Nele De Cuyper (KU Leuven)
Werknemers willen zekerheid. Nog altijd
door Jos Gavel
> Lees verder