Newsletter   Contact 
NL


Volg ons opMission
Statement
HR Public werd bedacht door professionals uit overheidsdiensten om verantwoordelijken in human resources management een permanent platform te bieden voor uitwisseling van informatie, documentatie en praktijkervaringen om de uitdagingen waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden met een ruimer en strategisch inzicht te kunnen benaderen.

Ethisch en deontologisch handvest


Lidmaatschap
 Ik word lid

Ik hernieuw mijn
lidmaatschap
voor 2016Tijdens onze meetings en conferenties hebben we de voorbij twee jaar de thema’s 'Welzijn op het werk' en 
'Flexizekerheid' in de kijker gezet. Omdat digitaal niet langer weg te denken is uit onze moderne maatschappij, 
staat 2017 volledig in het teken van 'NWOW & HR Digital'.Het programma voor 2017 zal digitalisering dan ook vanuit verschillende invalshoeken belichten. Zo behandelen 
we hoe de digitalisering een impact kan hebben op de werkvloer, ethiek, opleiding, management & leadership, 
communicatie, HR-beheer, enz.In samenwerking  met de FOD Economie lanceren wij op 6 december a.s. ons nieuwe programma en dit met een voordracht over de 'Invloed van de digitalisering op de overheidsadministraties'. Hiervoor hebben we het genoegen de heer Laurent Hublet te verwelkomen. Dhr. Hublet werkt als adviseur Digitale Agenda op het kabinet van minister Alexander De Croo.

Deze conferentie vindt plaats van 13u tot 14u - Onthaal op 12u30
De toegang tot de voordracht is gratis. Omwille van het beperkte aantal plaatsen verzoeken wij u zo snel mogelijk uw aanwezigheid te bevestigen.

> Inschrijving

Een terugblik op het Conferentie

De snelheid waarmee informatie, reacties, transacties, maar ook emoties tegenwoordig op ons afkomen, resulteert gaandeweg in nieuwe omgangsvormen en zet het klassieke autoriteitsprincipe op de helling. Een fenomeen dat geen enkele laag van de maatschappij ongemoeid laat: van het politieke schavotje tot het ouderschap, van scholen tot ondernemingen.
 
In een stabiele, netjes afgeschermde wereld met duidelijke territoriale en hiërarchische grenzen had men genoeg aan het goddelijke en het maatschappelijke bestaansrecht.
Hoe liggen de kaarten vandaag?
 
Het autoriteitsvraagstuk houdt Alain Eraly (doctor in de sociale en toegepaste economische wetenschappen aan de ULB) al jaar en dag in de ban. 
De deelnemers aan onze najaarsconferentie op 23 september 2016 kregen dan ook in een boeiende uiteenzetting en aansluitend debat een diep en meervoudig inzicht in deze autoriteitsproblematiek.

> Download presentatie via infotheek

Philippe Lenaerts
Voorzitter HR Public
Filosofie, doelstellingen en inhoud
van het HR Public programma 2016


Beste HR-collega's,

Het programma voor 2016 ligt in het verlengde van wat we in 2015 hebben gedaan. Het concept ‘welzijn op het werk’ moest worden geanalyseerd in de context van de nieuwe werk- en managementmethoden (de NWOW of ‘New World of Work’). Hierbij namen we thema’s onder de loep als telewerk, landschapskantoren en zelfs de filosofie van zelfstandig werken, waarbij de hiërarchische structuur enigszins verdwijnt, of althans toch de klassieke structuur zoals we die kennen. Ook ging er bijzondere aandacht naar de tewerkstelling van senioren. Tot slot waren er tijdens het laatste colloquium op
17 november 2015 interessante gesprekken over de ogenschijnlijke antinomie tussen welzijn en performantie.

lees verder

Persecho
HR SQUARE N° 8 - januari - februari 2016
Interview met Philippe Lenaerts en Luc Cooremans
Toegevoegde waarde als hoofdambitie
door Christophe Lo Giudice
(vertaling van originele franse tekst)
> Lees verder

HR SQUARE N° 159  - april 2016
Interview met prof. Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg)
De toekomst is flexizeker – wat moet HR ermee?
door Timothy Vermeir
> Lees verder

Interview met Nele De Cuyper (KU Leuven)
Werknemers willen zekerheid. Nog altijd
door Jos Gavel
> Lees verder


Nieuw in de Infotheek
De presentatie van
de Najaarsconferentie
 
Autoriteit 2.0, een bestaansrecht?

 van 23 september 2016
is beschikbaar
Partners News
Ascento
Ascento zet extra in op publieke sector
lees artikel
T-interim
 De meerwaarde van
een gevarieerd personeelsbestand
lees artikel

 
 
 
 
 
 
  
 

 


> Gold Partners
> Silver Partners
> Bronze Partners
> Media Partners
 HR Public   Contact   Partners   Infotheek   Events 
Developped by Phosphore/Mokema consulting   -   Micrologiciel™ Technology