Newsletter   Contact 
NL


Volg ons opMission
Statement
HR Public werd bedacht door professionals uit overheidsdiensten om verantwoordelijken in human resources management een permanent platform te bieden voor uitwisseling van informatie, documentatie en praktijkervaringen om de uitdagingen waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden met een ruimer en strategisch inzicht te kunnen benaderen.

Ethisch en deontologisch handvest


Lidmaatschap
 Ik word lid

Ik hernieuw mijn
lidmaatschap
voor 2016De snelheid waarmee informatie, reacties, transacties, maar ook emoties tegenwoordig op ons afkomen, resulteert gaandeweg in nieuwe omgangsvormen en zet het klassieke autoriteitsprincipe op de helling. 
Een fenomeen dat geen enkele laag van de maatschappij ongemoeid laat: van het politieke schavotje tot het ouderschap, van scholen tot ondernemingen.

In een stabiele, netjes afgeschermde wereld met duidelijke territoriale en hiërarchische grenzen had men genoeg aan het goddelijke en het maatschappelijke bestaansrecht.
Hoe liggen de kaarten vandaag?

Het autoriteitsvraagstuk houdt Alain Eraly (doctor in de sociale en toegepaste economische wetenschappen aan de ULB) al jaar en dag in de ban. Hij komt op 23 september 2016 zijn visie uiteenzetten tijdens de najaarsconferentie van HR Public georganiseerd met steun van de FOD P&O.

> programma en inschrijving
Een terugblik op het Colloquium

Tijdens dit colloquium, georganiseerd in samenwerking met t-groep, t-interim en Ascento,
zijn we op zoek gegaan naar het optimale evenwicht tussen flexiblitieit enerzijds en zekerheid anderzijds. Die problematiek is meer aan de orde in de overheidssector dan in de privésector, waar men zich eerder laat verleiden door de flexibiliteit van de arbeidsovereenkomsten …

Het ging dus vooral om de inzetbaarheid van werknemers, een veelgebruikte term in de jaren 90 en die vandaag weer actueel is geworden omdat het sterker dan ooit beantwoordt aan een reële behoefte bij zowel werkgevers als werknemers. Algemeen gesteld kan men zeggen dat het gaat om "flexibele" werknemers te vormen. Maar wel flexibel op het vlak van talent en dan met voornamelijk multi-dimensionale  competenties.

Een hartelijk dank vanwege HR Public aan alle sprekers voor hun enthousiaste inzet en de uitmuntende kwaliteit van hun uiteenzettingen.
 
Nele De Cuyper, Kristien Philippaers, Kurt Van Raemdonck

Stéphanie De Wulf, Saskia De Beucker, Bart Mortier

> Lees verder

Philippe Lenaerts
Voorzitter HR Public
Filosofie, doelstellingen en inhoud
van het HR Public programma 2016


Beste HR-collega's,

Het programma voor 2016 ligt in het verlengde van wat we in 2015 hebben gedaan. Het concept ‘welzijn op het werk’ moest worden geanalyseerd in de context van de nieuwe werk- en managementmethoden (de NWOW of ‘New World of Work’). Hierbij namen we thema’s onder de loep als telewerk, landschapskantoren en zelfs de filosofie van zelfstandig werken, waarbij de hiërarchische structuur enigszins verdwijnt, of althans toch de klassieke structuur zoals we die kennen. Ook ging er bijzondere aandacht naar de tewerkstelling van senioren. Tot slot waren er tijdens het laatste colloquium op
17 november 2015 interessante gesprekken over de ogenschijnlijke antinomie tussen welzijn en performantie.

lees verder

Persecho
HR SQUARE N° 8 - januari - februari 2016
Interview met Philippe Lenaerts en Luc Cooremans
Toegevoegde waarde als hoofdambitie
door Christophe Lo Giudice
(vertaling van originele franse tekst)
> Lees verder

HR SQUARE N° 159  - april 2016
Interview met prof. Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg)
De toekomst is flexizeker – wat moet HR ermee?
door Timothy Vermeir
> Lees verder

Interview met Nele De Cuyper (KU Leuven)
Werknemers willen zekerheid. Nog altijd
door Jos Gavel
> Lees verder


Nieuw in de Infotheek
De presentatie
van de Colloquium
 
Flexizekerheid & NWOW
Talent Mobility binnen
de publieke sector:
realiteit of mythe?

 van 21 april 2016
is beschikbaar
Partners News
Ascento
De toekomst van SWT is niet in one-liners te vatten
lees artikel
T-interim
 De meerwaarde van
een gevarieerd personeelsbestand
lees artikel

 
 
 
 
 
 
  
 

 


> Gold Partners
> Silver Partners
> Bronze Partners
> Media Partners
 HR Public   Contact   Partners   Infotheek   Events 
Developped by Phosphore/Mokema consulting   -   Micrologiciel™ Technology