Leadership, structuur en cultuur: Less is more

Hoe meer en betere diensten verlenen met minder middelen?
Hoe in deze context het begrip ‘leadership’ herdefiniëren?
Dient  eerst de organisatiestructuur of eerst de bedrijfscultuur aangepast te worden?

Hoe meer en betere diensten verlenen met minder middelen? Hoe in deze context het begrip ‘leadership’ herdefiniëren? Dient  eerst de organisatiestructuur of eerst de bedrijfscultuur aangepast te worden?
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft voorrang gegeven aan een fundamentele vereenvoudiging van haar processen gepaard met een lichtere en flexibele hiërarchie ondersteund met nieuwe managementconcepten.

De FOD Economie en het RIZIV hebben deze problematiek aangepakt via de bedrijfscultuur waar leadership een centrale rol speelt, maar waarbij ook, net zoals bij de VLM, de managementbegeleiding in een klimaat van vertrouwen en wederzijds respect gevoerd wordt.

Drie cases worden zowel vanuit conceptueel als praktisch oogpunt toegelicht. Bedenkingen en conclusies worden op een participatieve manier met de deelnemers gedeeld.

 

workshop-23-mai

 

Hartelijk dank aan onze gastsprekers, Toon Denys van VLM, Frédérique Delcart en Timothy Delrue van FOD Economie, en Annick Sools van RIZIV, voor hun inspirerende uiteenzettingen. Aan Lut Laleman voor haar perfecte organisatie, en aan Randstad voor de gastvrije ontvangst. Verder natuurlijk ook een woord van dank aan alle deelnemers die met hun actieve medewerking sterk hebben bijgedragen tot het succes van deze workshop in het algemeen en van de networking sessie in het bijzonder.

De behaalde algemene tevredenheidsscore van om en bij de 90% moet ons aansporen verder de ingeslagen weg te bewandelen.
We hebben alvast de wens genoteerd om in 2014 een vervolg op dit zelfde Leadership-thema te organiseren.

> Download presentaties via infotheek

Category:
  Workshop
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)

Comment with your social profile