Ethisch en deontologisch handvest

 

 

HR Public ziet erop toe dat al zijn activiteiten voldoen aan deze hoge standaarden van onafhankelijkheid, integriteit, vertrouwelijkheid, discretie en professionalisme. Uiteraard verliezen we hierbij ook de geldende wetgeving en de menselijke waarden niet uit het oog.

Het ethisch en deontologisch handvest is van toepassing op alle leden van de raad van bestuur en andere bestuursorganen. Bovendien staan deze principes centraal in alle contacten met onze partners.

1° Respect, integriteit en belangenvermenging
1.1 We respecteren de ander en behandelen alle partners gelijkwaardig.
1.2 We laten geen situaties toe waarin ons persoonlijke belang ons oordeel kan vertroebelen en de organisatie nadeel kan berokkenen.
1.3 We aanvaarden geen steekpenningen en laten ons niet op andere manieren beïnvloeden.

2°. Transparantie en vertrouwelijkheid
2.1 Financiële transparantie: de bestuursorganen analyseren en bespreken de uitgaven en inkomsten, en de Voorzitter controleert jaarlijks samen met een bestuurder de jaarrekening.
2.2 Transparantie in onze samenwerkingen: we delen onze doelstellingen en activiteiten met al onze leden en partners.
2.3 Transparantie in de algemene communicatie: we communiceren met iedereen respectvol en in wederzijds vertrouwen.
2.4. Vertrouwelijkheid: we respecteren de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van onze leden en gebruiken deze gegevens enkel met hun uitdrukkelijke toestemming.

3° Loyauteit
3.1 De leden van de bestuursorganen verbinden zich ertoe hun opdracht loyaal uit te voeren en zich ten volle in te zetten voor de activiteiten van HR Public.
3.2 De leden van de raad van bestuur winnen eerst het advies in van de raad van bestuur voordat ze een soortgelijk mandaat in een andere HR-organisatie aanvaarden.

4° Diversiteit
4.1 De leden van de raad van bestuur onderschrijven de diversiteitsprincipes.