hrsquare1

U zoekt? U vindt… via het multimediale ledennetwerk HR Square!

U neemt de kwaliteit van uw job ter harte. U wil dat uw inspanningen impact opleveren. Daarom zoekt u permanent informatie en inspiratie. Betrouwbaar, onafhankelijk, helder, bruikbaar. Vlot verteerbaar volgens de trek die u ervaart, wanneer en hoe u maar wil.
Het multimediale ledennetwerk HR Square deelt actief uw missie en uw passie. Onze bestaansreden is precies u bij te staan in de zoektocht naar kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid als het aankomt op HRM en sociale dialoog. Door uitwisseling van ervaringen en informatie op alle mogelijke manieren.

Meer dan 10 jaar ervaring

HR Square ging in 2003 van start als ‘Gids voor arbeidsrelaties en personeelsbeleid’, met een tijdschrift, een website, e-nieuwsbrieven en een steeds uitbreidend en verbeterend aanbod seminaries en congressen. De voorbije vijf jaar vormde HR Square zich om tot een leden-netwerk, waarbinnen contact, uitwisseling en interactie via alle mogelijke kanalen steeds aan belang wonnen. Vandaag tellen wij bijna 1100 leden (bedrijven en individuen) in Vlaanderen en Brussel.

Sinds eind 2014 is het netwerk ook actief in Franstalig België, met een autonoom team en een eigen gelaat.

De missie van HR Square is van bij het begin het verzamelen, selecteren, verwerken en op elke denkbare wijze (online, via persoonlijk contact en gedrukt) ter beschikking stellen en uitwisselen van informatie over en kennis van people management en sociale dialoog. Degelijke kennis en inzicht geven u kracht. Constructieve dialoog – formeel en informeel – verschaft u overtuigingskracht. Beide samen versterken uw rol en positie in de relatie met enerzijds uw bedrijfsleiding en raad van bestuur en anderzijds de werknemers in uw organisatie.

Het HR Square Team

Het HR Square-team Het vaste HR Square-team bestaat uit een mooie mix van professionals met verschillende achtergronden en sterkten, elk ervaren en gedreven op zijn of haar terrein. Zij begeleiden het netwerk en zijn activiteiten inhoudelijk, redactioneel, organisatorisch, administratief en commercieel. Wie zijn zij? Dat vindt u – samen met hun coördinaten – op www.hrsquare.be.

Inspiration Board

De Inspiration Board van HR Square bestaat uit 25 leden, in grote meerderheid HR-directeurs en HR-managers, versterkt met enkele heel praktijkgerichte wetenschappers. De leden van de Inspiration Board komen uit verschillende sectoren en types organisaties. Zij vormen geen klassieke denktank, maar een gemotiveerde, actiegerichte groep die zijn zeg heeft over de lijn, de inhoud en de aanpak van HR Square.

Chapters

De HR Square Chapters zijn thematisch of doelgroepgerichte actiegroepen met 15 leden. Zij werken op een gelijkaardige wijze als de Inspiration Board, maar focussen op meer specifieke thema’s (sociale dialoog, beloning en motivatie, ontwikkeling, veiligheid en gezondheid, staffing…) of een welbepaald publiek (zorgsector, overheid, kmo’s).

Uw netwerkverantwoordelijke

Elk netwerk staat of valt met het eerstelijnscontact waar zijn leden kunnen op rekenen. Uw en onze sleutelfiguur is Nathalie Dierickx. Zij staat altijd tot uw beschikking, voor alles wat betrekking heeft op het ledennetwerk. Indien nodig of nuttig, brengt zij u in contact met andere HR Square-collega’s. 0474 97 07 43 – [email protected]

U kan bij Nathalie ook terecht voor een gratis proefnummer van ons tijdschrift of via [email protected]

Share This