Geïnspireerd op het concept ‘masterclass’ stelt HR Public sessies met een ‘meester’ of ‘expert’ in een bepaalde discipline voor.
De ‘meester’ licht zijn eigen ideeën en bedenkingen toe. Na afloop van zijn voordracht kunt u met hem in dialoog treden en uw ervaringen met de anderen te delen.
Deze ontmoeting tussen ‘meester’ en de ‘klas’ (deelnemers) verruimt de hele reflectie en verrijkt het debat. Iedereen leert hier van elkaar. Een moderator brengt het gesprek op gang en leidt de sessie in goede banen.

Quid en Belgique? (fr)
Prof. Jean-François Orianne – Ulg
Cette recherche porte sur la traduction, en Belgique, d’une politique européenne de l’emploi – la flexicurité – par différents acteurs institutionnels. À partir d’une analyse documentaire et d’une vingtaine d’entretiens semi-directifs, nous étudierons la manière dont ces acteurs s’approprient et interprètent la flexicurité. Nous nous appuierons principalement sur les apports récents de la sociologie de l’action publique, en particulier l’approche cognitive des politiques publiques (Surel, 2000 ; Muller et Surel, 1998) et l’européanisation des politiques d’emploi (Palier et Surel, 2007 ; 2010). Nous montrerons que cette appropriation a donné lieu, en Belgique, à une transformation du sens conféré à la sécurité, dorénavant assimilée à de la flexibilité.

Best practices in Europa (nl)
Prof. Dr.Ton Wilthagen – Universiteit Tilburg
Het concept van flexizekerheid is veel breder dan men gewoonlijk denkt, en ook in zijn praktische implicaties. Het beperkt zich alleszins niet tot hetgeen men herleidt als ‘flexibele werkkracht’. Het is veel omvangrijker. Het gaat nl. om het aanpassingsvermogen van werknemers en organisaties/ondernemingen, en voor wat betreft de werknemers om voorwaarden die toelaten zowel meer flexiebel als meer ‘veerkrachtig’ op de arbeidsmarkt te blijven., of m.a. w. een wederzijdse strategisch beheer van risisco’s.

> Download presentaties

Category:
  Masterclass
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)

Comment with your social profile