Lidmaatschap HR Public 2017

Wie kan lid worden?
Iedere persoon en elke organisatie uit de overheidssector in de brede zin (federale overheidsdiensten; regionale, communautaire en lokale overheden; organisaties van openbaar nut; transport, gezondheidszorg; vorming enz), die rechtstreeks of onrechtstreeks met humanresourcesmanagement te maken hebben, evenals de non-profitsector (ziekenhuizen, ziekenfondsen, stichtingen, ngo’s, vzw’s enz.) en de privésector.

Lidmaatschap 2017
Het lidmaatschap is geldig van 1 januari t/m 31 december 2017 (dus één kalenderjaar).

Individueel lidmaatschap overheidssector : 150 EUR

De bijdrage is inclusief 2 HR Pass*. Een HR Pass kan niet worden omgewisseld in contanten.

Individueel lidmaatschap non-profit- en privésector: 150 EUR

Structureel lidmaatschap

Lidmaatschap voor de medewerkers van een organisatie uit de overheids-, de non-profit- of de privésector:

Behalve de verantwoordelijke persoon binnen de organisatie (“Master”) is het structurele lidmaatschap niet persoonsgebonden of nominatief. Enkel de “Master” kan, gemachtigd als structureel lid, het toegelaten aantal medewerkers per activiteit inschrijven, met of zonder HR Pass.

Tarieventabel van de HR Public activiteiten 2017

Exclusief voor onze leden: bijkomende HR Pass voor 35 EUR/HR Pass
(aanbieding geldig van 1 januari t/m 28 februari 2017)

* Een HR Pass, voorbehouden voor leden uit de overheids- en non-profitsector, geeft gratis toegang tot een activiteit van HR Public, en wordt bij betaling van het lidmaatschap geregistreerd en beheerd in het HR Public ledenbestand.

Bij inschrijving op HR Pass gerechtigde activiteiten, moeten de individuele en de structurele leden uit de overheids- en de non-profitsector op het formulier aangeven of zij al dan niet van de HR Pass wensen gebruik te maken. Die keuze en het saldo van zijn/haar HR Pass worden automatisch per e-mail aan het lid bevestigd.

Share This