« The Future of Work  – 06 maart 2017 »

Door de digitalisering van de arbeidsmarkt staan we voor ingrijpende veranderingen, niet enkel in de toekomst, maar ook op dit eigenste ogenblik. Moet het nog gezegd dat deze evolutie velen angst inboezemt. Sommigen gaan ervan uit dat maar liefst 50% van de traditionele functies zullen verdwijnen om al dan niet plaats te maken voor nieuwe banen en beroepen. Anderen verwachten vooral een hertekening van de functies of zien de – inmiddels gedigitaliseerde – hiërarchie deels of volledig verdwijnen. Het lijkt er dan ook sterk op dat we afstevenen op een verhoogd – bijkomend – risico van sociale en professionele ongelijkheid.

Er staan ons hoe dan ook uitdagingen te wachten die vergelijkbaar zijn met (of zelfs groter zijn dan) de effecten van de industriële revolutie, met dat verschil dat de digitalisering in een stroomversnelling zit. Wie voor uitdagingen staat, moet op zoek naar opportuniteiten …

 

We hebben Daniel Gerson (projectverantwoordelijke Emploi et gestion publics bij de OESO) uitgenodigd als spreker op de officiële lancering van ons jaarprogramma 2017 ‘NWOW en HR Digital’ op maandag 6 maart in de gebouwen van de FOD P&O in Brussel.

We danken de OESO en de FOD P&O voor hun bijdrage aan deze geslaagde conferentie.”

Category:
  Non classé
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)