Luc Cooremans Voorzitter

Beste leden en vrienden van HR Public

Ik stel u graag ons programma 2017 met als jaarthema NWOW & HR Digital voor.

De eerste conferentie ‘The future of work’ in februari (Brussel) belicht het belang van de digitale economie en de impact hiervan op de organisatie van het werk.

Dit thema komt later ook uitgebreid aan bod in ons colloquium ‘Digitalisering en de uitdagingen voor HR’ in samenwerking met prof. François Pichault (ULg) in maart (kasteel van Colonster, Luik) en ons colloquium ‘De organisatiemodellen’ in samenwerking met de KUL in april (Provinciehuis, Leuven).

De conferentie van september vindt plaats in Brussel. Naar goede gewoonte lichten we dan een tipje van de sluier voor het volgende jaar. In de loop van de komende maanden leest u hier alles over op onze website.

We ronden het jaar in oktober af met een HR Day ‘NWOW & HR Digital’ in Brussel. Mis dit niet! Het wordt een dag vol boeiende ontmoetingen en uitwisselingen. U kunt drie conferenties volgen: ‘Een andere kijk op de beroepen en het competentiebeheer’, ‘Het nieuwe digitale management’ en ‘Het standpunt van de sociale partners’ (vakbond, overheidsbedrijven en een expert). Naast deze conferenties organiseren we ook talrijke themaworkshops.

Hebt u het al gemerkt? Onze website heeft een nieuwe look & feel gekregen. Kijk hier dus gerust even rond! Opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten op [email protected]. Houd onze website in de gaten en blijf op de hoogte van ons jaarprogramma, onze activiteiten en onze andere initiatieven in het kader van onze academische, nationale en/of internationale samenwerkingen.

Philippe Lenaerts heeft om persoonlijke redenen besloten om niet langer het voorzitterschap van onze organisatie op te nemen. De raad van bestuur heeft mij daarom opnieuw tot voorzitter verkozen, wat ik als een hele eer beschouw. Ik stel mij dan ook graag ten volle ten dienste van HR Public. Ik bedank Philippe omdat hij het vicevoorzitterschap op zich wil nemen en zo aan onze zijde blijft werken.

Ik wens u een fantastisch jaar met HR Public.

 

Luc Cooremans
Voorzitter

Share This