Leadership en Organisatie volgens de Natuur: 
welke lessen kunnen wij hieruit trekken?

Hoe is het mogelijk de beste kandidaat voor een job te selecteren indien niemand kan gissen welke veranderingen deze job zal ondervinden? Wie heeft overigens de hedendaagse globale mutaties kunnen voorspellen? Niemand, en toch zeker niet bij gebrek aan raadgevingen, voorspellingen en opinies van experten…

Maar als wij niet in staat zijn de lopende veranderingen te voorspellen, heben we toch op een of andere moment in meer of mindere mate kunnen “aanvoelen”dat deze ons niet vreemd zijn….

Bestaat er in dit opzicht een basis scenario?
Sommige leiders kunnen dit wel waarnemen en dan efficient hiermee rekening houden.

De onderliggende ontwikkelingsprocessen van de natuur begrijpen, is een wetenschap. Bijgevolg kan de wetenschap ons helpen de ontwikkelingsprocessen beter te begrijpen en ons wijzen in welke omstandigheden zij plaats grijpen.

Hoe kunnen wij dit vertalen in de context van leiderschap en organisaties?

Deze presentatie gaat over ‘de rollen van leiderschap en de verschillende stadia van organisationele groei bekeken in functie van de ontwikkelingspocessen van de natuur zelf’. Met ‘natuurlijke ontwikkelingsprocessen’ bedoelen we hier ‘het protokol van de natuur toegepast op de organisationele ontwikkeling’, welke, duidelijk, processen van groei en achtergang inhoudt.

Uiteraard horen we niet graag dat een organisatie in volle groei gedoemd is om na een zekere tijd in achtergang te geraken. En toch hebben wij allemaal de intuitie dat dit onvermijdelijk is.

Leiderschap slaat aldus niet op het louter management van groei,maar vereist normaliter ook de organisaties te ‘herdenken’. Achtergangsperioden worden niet met gewoon leidershap vermeden…

Bijgevolg, met leiderschap bedoelen we onder meer efficient gebruik maken van een achtergangsperiode om de “heropleving” voor te bereiden, en de mensen helpen deze periode te beleven zonder teveel sociale schade.

Deze presentatie heeft het dus over het ‘waarom’, ‘hoe’, en ‘wat’ van een nieuw ‘paradigma’…

Waarom‘:
Leiders helpen de fundamentele ontwikkelingsprocessen van de maatschapij en van organisaties te begrijpen;
Hoe‘:
Door het gebruik van de “4 natuurlijke ontwikkelingssatdia” als universele template voor ontwikkeling en leiderschap;
‘Wat’:
Een methode die leiders, HR professionals en consultants toelaat zingeving aan hun organisaties in te blazen en de timing van hun leiderschapsstijl en strategieën beter in te passen.

Onze gastsprekers
Dr. Marc van der Erve
Serge Pegoff
Philosophie & Management

Category:
  Conferentie
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)