De 4de industriële revolutie & de arbeidsmarkt.
Zijn we er klaar voor?
Een stand van zake anno 2019.

De 4de industriële revolutie & de arbeidsmarkt. Zijn we er klaar voor? Een stand van zaken anno 2019

De technologie en de samenleving evolueert erg snel. Is Vlaanderen klaar voor de 4de industriële revolutie? En welke impact heeft dit op de arbeidsmarkt? Hoe wordt nieuwe technologie nu al (of nog niet) gebruikt door HR-spelers? Een stand van zaken anno 2019 met sprekers van de Stichting Innovatie & Arbeid, VDAB en de innovatieve startup allthingsblue.

Foto’s en dia’s

De Industriële Revolutie 4.0 in Vlaanderen

In deze presentatie krijgt u een ruim zicht op de mate van digitalisering van de Vlaamse ondernemingen en organisaties, hoe ze er tegenover staan, hoeveel ze investeren en wat dit voor het personeel betekent. Voor een aantal gegevens zijn er trends op langer termijn. Er wordt ook ingegaan op aanbevelingen in het actieplan van de sociale partners in de SERV.

Hendrik Delagrange

Onderzoeker bij de Stichting Innovatie & Arbeid (SERV)

[email protected]: welke toepassingen op basis van artificiële intelligentie gebruikt VDAB nu al – een stand van zaken.

Artificiële Intelligentie biedt nieuwe mogelijkheden tot het verbeteren van onze dienstverlening.  In deze sessie wordt onder meer ingegaan op de oplossingen die VDAB middels AI reeds heeft geïmplementeerd. Marktgedreven jobmatching, afleiden van competenties uit bijvoorbeeld CVs, afstemmen van onze dienstverlening op de individuele noden van onze klanten zijn enkele voorbeelden van waar AI zijn waarde bewijst.  Tevens wordt ingegaan op de verschillende lopende trajecten en wat we verwachten hiermee te bereiken. 

AI biedt niet allemaal mogelijkheden maar moet ook met de nodige omzichtigheid worden gebruikt.  Ook deze aspecten worden in deze sessie toegelicht.  Vermijden van BIAS in je data of in je model, gebruik van gegevens, kwaliteit van de gegevens, AI en privacy worden behandeld.  Tenslotte gaan we in op de aspecten van Digitale Ethiek.  Welke ethische regels zijn leidend wanneer we gebruik maken van AI.  Een topic dat vandaag in de AI wereld zeer actueel is.

 

Guido Van Humbeeck

Directeur architectuur & innovatie van VDAB

Over hoe je via artificiële intelligentie vooroordelen kan ontdekken

80% van onze beslissingen nemen we onbewust. En veel van deze beslissingen zijn gebaseerd op of vertonen sporen van vooroordelen. Zo bekijken we een vrouwelijke kandidate die wordt beoordeel als ‘assertief’ eerder als negatief terwijl assertiviteit bij een man gezien wordt als positief. Wat als we deze vooroordelen zouden kunnen ontmantelen? Wat als we onze (onbewuste) geest zouden kunnen kapen met artificiële intelligentie en op die manier onze vooringenomenheid elimineren? In de uiteenzetting wordt besproken hoe data-gedreven benaderingen en artificiële intelligentie de werkomgeving kunnen verbeteren en oplossingen bieden voor het rekruteren van talent, brand management, enz. Anderzijds gaan we ook in op de noodzaak om bewust om te gaan met artificiële intelligentie om de risico’s op het introduceren of zelfs versterken van vooroordelen te voorkomen.

Bart Adams

Co-founder and CTO van allthingsblue