In samenwerking met SEGI en Ulg

Mobiliteit in de loopbaan is een van de pijlers van de flexizekerheid, en zeker in de overheidssector waar men meer met minder moet doen, of meer talenten met minder personeel moet dekken.
In dit colloquium bespreken we eerst het academische kader van de HRM-benadering. Daarna overlopen we de ervaringen ‘op het terrein’, best practices , de voorschriften, de valkuilen, de mislukkingen en lessons learned.

Deze bevraging gaat met name over hoe we mobiliteit kunnen stimuleren en tegelijk een zekere motivatie en een gevoel van vertrouwen en zekerheid kunnen handhaven? Hoe kunnen we mobiliteit doeltreffend maken?
Zo geeft de organisatie van de Federatie Wallonië-Brussel ons diverse getuigenissen over een flexibiliteit die toelaat om talenten op een bepaald moment uit te wisselen en/of te delen met verschillende departementen (zelfs buiten de organisatie).
We zien eveneens hoe verschillende OCMW’s hun personeelsleden doeltreffend kunnen delen naargelang de vaak schommelende behoeften én tegelijk de motivatie hoog te houden.

Kortom: medewerker + functie + bureau + anciënniteit zijn als het ware voorbijgestreefd en dus moeten we op zoek naar moderne en meer dynamische nieuwe referenties. Dit colloquium zou sterke antwoorden moeten bieden op al deze prangende vragen.
Programma

9u00 – 9u25

Onthaal

9u25 – 9u30

Inleiding HR Public

9u30 – 9u40

Inleiding van het colloquium door

Albert Corhay, Rector Ulg

I. Loopbaanmobiliteit: beschouwingen

9u40 – 10hu20

Loopbaanmobiliteit: hoe omgaan met de nieuwe trends?

Prof. François Pichault, Ulg-Lentic

10u20 – 10u35

Vragenronde

10u35 – 11u00

Koffiebreak

II. Loopbaanmobiliteit: initiatieven

11u00 – 11u30

Talent Exchange

Loopbaanmobiliteit in de publieke sector: oorsprong van het project, initieel kader, wettelijk kader, filosofie en doelstellingen, evolutie

Fabienne De Mortier, directrice, Fédération Wallonie Bruxelles

11u30 – 12u30

3 praktijkgevallen

1uh30 – 12u45

Vragenronde

12u45 – 14u00

Lunch

14h00 – 14h20

Talent Exchange: vooruitzichten

Kritische succesfactoren, te mijden attitudes, formaliseren en naleven van verbintenissen,  …

14u20 – 14u40

Delen van een flexibel personeelsbestand: praktijkgevallen bij OCMW

Malvina Govaert, directrice van de federatie van de OCMW’s van de Waalse steden en gemeenten

14u40 – 15u30

Vragenronde

15u30 – 16u

Synthese en conclusies

Prof. François Pichault, sessievoorzitter

16u00

Afsluitdrink

Locatie 

Château de Colonster

Allée des Erables, 1

4000 Liège

Routebeschrijving

Inschrijving

Locatie
Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège

Category:
  Colloquium
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)