De eerste ervaringen op de arbeidsmarkt bij het uittreden van de studies beïnvloeden sterk het
beroepsverloop.
> Een jongere op 3 die binnen de 6 maanden na zijn studies tewerkgesteld werd, 
is 4 jaar nadien nog steeds aan het werk.
> Een jongere op 8 die 12 maanden na zijn studies (wachtstage) uitkeringsgerechtigd werkloos is geworden, is 3 jaar nadien nog steeds werkzoekende.

Een goede start kan de integratie vergemakkelijken, waar een mislukte start moeilijk is op te halen. (OESO, 2007)

werkloosheid-25

In de loop van 2014 heeft HR PUBLIC zich voornamelijk willen toeleggen op de jeugdwerkloosheid en in de mate van het mogelijke willen bijdragen tot het uitwisselen van ervaringen en maatregelen die de toegang tot de arbeidsmarkt voor de jongeren vergemakkelijken.
Na de openingsconferentie van 26 februari met als key speaker Tamas Varnai , verantwoordelijke van de Europese Commissie voor het programma “Jongeren garantie”, werd de problematiek uitgediept “op het terrein”. 
Dit vond eerst en vooral plaats in Wallonië met het colloquium van 21 maart, gehouden in het Château de Colonster met de steun van de Universiteit Luik en de Waalse regering en onder meer de deelname van Forem, Actiris, de RVA en OFO*. 
We hebben dit programma –voorlopig- gesloten met een colloquium in Gent op 23 oktober 2014. Naast de bijdragen van de Universiteit van Gent en van de Vlaamse regering,namen de VDAB, de RVA, OFO en de FOD Financiën actief deel. Door de Europese Commissie zelf werden ook getuigenissen vanuit Duitsland en Finland, twee voorbeeldlanden terzake, aangehaald.
Meer dan 50 deelnemers hebben een uiteraard leerrijk debat kunnen volgen wat betreft analyse, best practices, systemen, bedenkingen; daarnaast hebben ze ook interactief met de sprekers gedachten kunnen uitwisselen. Het slotwoord van Fons Leroy, voorzitter van de VDAB was een krachtige synthese van het onderwerp met duidelijke aanwijzingen over de nodige maatregelen waarmee deze generatieproblematiek dient aangepakt te worden.
Wij wensen de sprekers te bedanken voor hun verzorgde presentaties, met speciale dank aan de vertegenwoordigers van Duitsland en Finland die aanvaard hebben naar onze conferentie te komen om hun ervaring mee te geven. Hartelijk dank ook aan alle deelnemers, van wie het duidelijk was dat zij zich persoonlijk en beroepshalve betrokken voelden.
Het programma terzake is hiermee voorlopig gesloten. Voorlopig, want de” Jongeren garantie” als maatschappelijke probleemstelling is thans te belangrijk om zonder meer over te schakelen naar iets anders. HR PUBLIC zal dan ook de inhoud van de verschillende tussenkomsten in een publicatie samenvatten met wellicht nog algemene bedenkingen.

 

colloquegand_23oct2014

Download de presentaties

Category:
  Colloquium
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)