In samenwerking met de SEGI en de Ulg (Universiteit van Luik)
De nieuwe arbeidsruimtes
De arbeidstijd en –ruimte ondergaat een geleidelijke omwenteling: voor het beste of voor het ergste?

“De beste beslissingen en inzichten komen uit de wandelgangen en discussies in de kantine, en door met je team te vergaderen”, zo luidde de interne memo van Marissa Mayer waarin de ceo van internetbedrijf Yahoo haar thuiswerkers aanspoorde om terug naar kantoor te komen. “Snelheid en kwaliteit gaan vaak verloren wanneer we van thuis werken.

” 

Ook de productiviteit bleek van tel. Mayer baseerde zich op cijfers waaruit bleek dat haar collega’s tijdens thuiswerkdagen te weinig zouden inloggen om toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Vrij vertaald: ze werkten niet hard genoeg. 
En als we de cijfers vergelijken, klopt dit ook wel. Zo genereert de gemiddelde Yahoo-medewerker ongeveer 345.000 dollar aan omzet voor zijn bedrijf. Bij concurrent Google bedraagt dat 931.000 dollar per medewerker.

Volgens Alain Iribarne, socio-economist en research directeur bij de CNRS:
“de managers stellen de mythe van het ‘werken in projecten’ of ‘de creative en harmonieuze samenwerking’ voorop , hoewel de open space in feite pathogeen kan zijn, (…), het controle en de competitie onder de werknemers verhoogt, waarbij dan de stress factor tot een totaal andere resultaat leidt, met werknemers die zich met koptelefoon installeren of zich achter een berg van dossiers of groene planten verbergen…
( Le Monde, 13.4.2009)

Dit colloquium heeft de ambitie om niet alleen deze nieuwe mutaties beter te omschrijven maar ook pistes voor de toekomst voor te stellen.

Telewerk en management – vervolg


Loyaler
Dat de productiviteit van een Yahoo-medewerker lager ligt dan bij de concurrentie, zegt misschien meer over Yahoo zelf dan over de medewerkers, aldus Kris Poté, VP marketing & communicatie bij IT-dienstenleverancier Capgemini, die brandhout maakt van de beslissing van Mayer. “Talloze studies tonen aan dat thuiswerken net een grotere productiviteit met zich meebrengt. Het brengt een betere verhouding tussen werk, vrije tijd en familiale tijd voor de medewerkers”, argumenteert Poté.

Tegelijk zijn er, volgens hem, nog andere voordelen. Een bedrijf kan op de kosten besparen en denkt aan het milieu. “Medewerkers worden loyaler. Wie telewerken als bedrijfspolitiek hanteert, weet dat de retentie van het personeel er door stijgt. Geen slechte zaak op de huidige arbeidsmarkt waar het vaak moeilijk is om geschikte krachten te vinden, zeker in de dienstensector.”

Noodrem
Ook werknemers die af en toe eens thuisblijven om ‘de loodgieter binnen te laten’, zouden bij Yahoo moeten overwegen of dit wel goed is voor de groepsgeest. “Mayer beweert niet dat thuiswerken op zich niet nuttig kan zijn, ze doet alleen uitschijnen dat de thuiswerkers onvoldoende bijdragen tot de tegenvallende resultaten van het bedrijf”, nuanceert Ivan Crols van Prepared Mind, een adviesbedrijf rond nieuwe werkvormen. “In dat opzicht valt er voor haar beslissing toch wel wat te zeggen”.

Na verloop van tijd hebben sommigen, volgens Crols, de neiging om thuiswerk als een verworven recht te beschouwen. “Dat kan contraproductief werken voor een organisatie”, stelt hij zelf vast. “Onlangs wilde ik met een aantal collega’s een brainstormingsessie plannen. Ik heb vier data voorgesteld, maar telkens was er wel iemand die opperde dat die ene dag zijn vaste thuiswerkdag was”, stelt hij. “Tja, dan begrijp ik dat managers af en toe aan de noodrem trekken. Maar om dan meteen het kind met het badwater weg te gooien, is waarschijnlijk ook geen goed idee.”

Google
Dat thuiswerk belemmerend kan zijn voor innovatie, is niet alleen een stelling van Yahoo. “De grootste bedrijven ter wereld werden niet op afstand gebouwd. Net zoals families niet op afstand leven of sport teams afzonderlijk trainen”, stelde Babak Nivi, een kapitaalverschaffer uit Silicon Valley, onlangs.
Opvallend is dat, net in het mekka van de technologie, het kantoor aan belang wint als drijfveer voor samenwerking. Zo opent Google in 2015 een nieuw hoofdkwartier waar de werknemers nooit verder dan 2,5 minuut van elkaar verwijderd zullen zijn. “Je kan innovatie niet plannen, maar wel de omstandigheden creëren waarin mensen met ideeën op elkaar afstappen”, aldus David Radcliffe, een ingenieur betrokken bij het project. Mocht u er nog aan twijfelen: zelfs bij technologiebedrijven ligt, ondanks alle snufjes, de bron van alle innovatie in ontmoetingen. Op kantoor wel te verstaan. (uit HR Square)

 

Category:
  Colloquium
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)

Comment with your social profile