De snelheid waarmee informatie, reacties, transacties, maar ook emoties tegenwoordig op ons afkomen, resulteert gaandeweg in nieuwe omgangsvormen en zet het klassieke autoriteitsprincipe op de helling.
Een fenomeen dat geen enkele laag van de maatschappij ongemoeid laat: van het politieke schavotje tot het ouderschap, van scholen tot ondernemingen.
 
In een stabiele, netjes afgeschermde wereld met duidelijke territoriale en hiërarchische grenzen had men genoeg aan het goddelijke en het maatschappelijke bestaansrecht.
Hoe liggen de kaarten vandaag?
 
Het autoriteitsvraagstuk houdt Alain Eraly (doctor in de sociale en toegepaste economische wetenschappen aan de ULB) al jaar en dag in de ban. Hij komt op 23 september 2016 zijn visie uiteenzetten tijdens de najaarsconferentie van HR Public georganiseerd met steun van de FOD P&O.

Category:
  Conferentie
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)