Nathalie SMUHA, onderzoekster aan de KU Leuven gespecialiseerd in de ethische en juridische aspecten rond artificiële intelligentie, belicht specifiek de impact van artificiële intelligentie op het management en de organisatie. Hierbij komen de basisbeginselen aan bod die we moeten naleven om de morele vooroordelen en veralgemeningen die voortvloeien uit de voorspellende analyses van de algoritmes, te vermijden.

Guido DE CLERCQ, directeur van Transparency International Belgium, en zijn collega Hanneke DE VISSER belichten de veralgemeningen van de algoritmes in het HR-management en stellen hun aanbevelingen ter zake voor.
Na het debat volgen twee workshops. Deze gaan enerzijds over de ‘nieuwe’ beginselen die de ethische handvesten moeten bevatten (en eventueel over de nodige opleiding hiervoor) en anderzijds over de algoritmische rekruteringstechnieken en de oplossingen om de ethische en morele vooroordelen de wereld uit te helpen.

Na de conclusies over de debatten en de twee workshops wordt de dag met een broodjesmaaltijd afgesloten. Uiteraard op algoritmische wijze … 

 

Coordinated the High-Level Expert Group on Artificial Intelligence and contributed to thedelivery of Ethics Guidelines for Artificial Intelligence and AI Policy & InvestmentRecommendations for Europe. Worked on the European AI Alliance and dealt with EU regulatoryand ethical issues relating to AI in general.
Nathalie SMUHA

Professor-Lecturer in Rechten en Ethie en gewezen EU expert van de “High level expert group on A.I, KU Leuven

Guido De Clercq is Executive Director of Transparency International Belgium.

He has an extensive background in law, compliance, governance and international politics as well as litigation and private sector experience.

Within Transparency International Belgium he focusses mainly on the private sector’s dilemma’s related to corruption; on the role of the accountancy and the legal professions in preventing, detecting and investigating corruption, and on (expertise) partnerships with law firms, corporations, public organizations, business schools and civil society aiming at raising awareness and leveraging the anti-corruption, the compliance and the governance agenda’s.

Guido DE CLERCQ

Directeur de Transparency International Belgium

Self-employed HR professional specialised in recruitment and interim HR consultancy with a keen interest in business ethics and sustainability.

I am a member of the Board of Transparency International Belgium, the Belgian Chapter of the worldwide network of NGOs fighting corruption and promoting integrity. In 2017, I was also appointed Ethics Officer for the Transparency International liaison office to the EU. Furthermore I am co-founder and member of the Board of TIAO (Trust is an Outcome), a Tech start-up.

Hanneke DE VISSER

Directrice des Opérations

Ingrid Van Ouytsel coördineert een netwerk voor de uitwisseling van goede praktijken (het RIEF-netwerk) op het gebied van het federale integriteitsbeleid. Daarnaast doet ze momenteel onderzoek op het gebied van ethisch leiderschap.

Ingrid Van Ouytsel

Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie (BAED), FOD BOSA

Foto’s & Presentaties .pdf

 • Hanneke De Visser (Operations Director – Transparency International Belgium): Ethiek, Artificiële intelligentie en HRM
  Download presentatie
 • Guido De Clercq (Executive Director – Transparency International Belgium ): Ethiek, Artificiële intelligentie en HRM
  Download presentatie
 • Nathalie Smuha (Chercheuse (FWO) Observer High-Level Expert Group on AI) : Ethische Richtlijnen voor Betrouwbare AI in HRM context
  Download presentatie
 • Nathalie Smuha (Chercheuse (FWO) Observer High-Level Expert Group on AI) : Bouwen aan betrouwbare AI
  Download presentatie