Events 2014

Conferenties, colloquii en workshops

Februari

26 februari 2014
Conferentie
In samenwerking met de Europese Commissie en de FOD P&O
Jongerengarantie:
voor betere integratie mechanismen

De integratie van de jongeren in de arbeidsmarkt is ongetwijfeld één van zoniet het belangrijkste aandachtspunt bij alle betrokken stakeholders, zowel uit de privé- als uit de overheidssector.
HR Public heeft ervoor gekozen om deze problematiek in al zijn aspecten te behandelen tijdens zes colloquia, conferenties en/of workshops gespreid over het ganse jaar 2014.

Sprekers
Tamas VARNAI, Policy Officer Youth
Hendrik BOGAERT, Staatsecretaris voor Ambtenarenzaken en de modernisering van de Openbare Diensten

Lees verder…

Maart

21 maart 2014 Luik
Colloquium

Met de steun van de Universiteit Luik, het SEGI en minister J-Cl. Marcourt

Van theorie tot praktijk: hoe beter jongeren in de arbeidsmarkt integreren en begeleiden?

De eerste ervaringen op de arbeidsmarkt bij het uittreden van de studies beïnvloeden sterk het beroepsverloop.
> Een jongere op 3 die binnen de 6 maanden na zijn studies tewerkgesteld werd, 
is 4 jaar nadien nog steeds aan het werk.
> Een jongere op 8 die 12 maanden na zijn studies (wachtstage) uitkeringsgerechtigd werkloos is geworden, is 3 jaar nadien nog steeds werkzoekende.

Een goede start kan de integratie vergemakkelijken, waar een mislukte start moeilijk is op te halen. (OESO, 2007)

Sprekers
Bernard Rentier, Recteur de l’Université de Liège (ULg)
Professeur Jean-Marie Dujardin (ULg)
Madame Boutheina Ben LAMINE, Cellule formation continue DG à l’ULG
Marie-Kristin Vanbockestal, administratrice-déléguée (FOREM)
O. Rasson, conseiller – chef de projet (ACTIRIS)
Professeur Frédéric Schoenaers (ULg)
Caroline Hittelet, chef de projet (IFA)
S.Van Lierde, directeur R.H.
Benoît Delvaux, Directeur ONEM Liège
Chantal Guerret, responsable ONE et Annie De Cooman, MTS ONE
Emmanuelle Rappe, Directeur R.H. SPW
Professeurs François Pichault et Frédéric Schoenaers (ULg)

Ministre Jean-Claude Marcourt

Lees verder…

Mei

14 mei 2014 Leuven
Workshop XL
In samenwerking met Acerta
Intergenerationeel Management en Kennisoverdracht

Na de integratie van de jongeren op de arbeidsmarkt te hebben besproken, diepen we tijdens de XL Workshop, georganiseerd in samenwerking met Acerta, de aspecten van het intergenerationele management en kennisoverdracht uit. 
Samen met een panel van experten en managers behandelen we o.m. volgende probleemstellingen: Hoe 4 generaties laten samenwerken? Hoe de verzamelde kennis en ervaring delen? 
Doorheen een aantal best practices komt duidelijk aan het licht dat de traditionele managementbenadering tekort schiet en nieuw moet worden bekeken.
Kortom, een niet te missen workshop! Participatief en uit de praktijk.

Sprekers
Astrid De Lathauwer, Managing Director Acerta Consult
Anne Coekelberghs, Algemeen Directeur Communicatie en Kennismanagement – FOD P&O
Marie-Laure Ruyssen, Knowledge Manager, TUC RAIL (NL)
Gaëlle Boulet, Knowledge Manager, Forem (FR)
Marc Borry, hief Knowledge Officer, Federale Politie (FR)
Fabienne De Mortier, Adjunct directeur generaal bij Fédération Wallonie Bruxelles
Saskia Van Uffelen, CEO Ericsson Belux “Inspiring Woman of the year 2013”

Lees verder…

Oktober

8 oktober 2014 Academiënpaleis Brussel
Najaarsconferentie
Een hoge werkdruk is goed voor uw welzijn, tenzij…
conferentie door Prof. Dr. Theo Compernolle,
internationaal consultant, executive (team) coach, trainer, 
key-note/motivational speaker

U bent een breinwerker. 
Maar wat weet u eigenlijk over uw belangrijkste instrument: uw brein? 
NIETS!

Weet u wat uw brein nodig heeft om optimaal te functioneren in een altijd verbonden multitaskende wereld?
Wat weet u over het effect op uw welzijn en uw productiviteit van het verkeerd gebruik van uw informatie- en communicatie technologie, van altijd online zijn, multitasken, continue stress, gebrek aan slaap en open kantoren?

Spreker
Theo Compernolle is een onafhankelijke internationale consultant, executive (team)coach, trainer en key-note/motivational speaker en adjunct professor aan het CEDEP European Centre for Executive Development.

Lees verdeer …

Oktober

23 oktobrer 2014  Gent
Colloquium met de steun van de Universiteit Gent en de Vlaamse Overheid
Van theorie tot praktijk:
 hoe beter jongeren in de arbeidsmarkt integreren en begeleiden?

De eerste ervaringen op de arbeidsmarkt bij het uittreden van de studies beïnvloeden sterk het
beroepsverloop.
> Een jongere op 3 die binnen de 6 maanden na zijn studies tewerkgesteld werd, 
is 4 jaar nadien nog steeds aan het werk.
> Een jongere op 8 die 12 maanden na zijn studies (wachtstage) uitkeringsgerechtigd werkloos is geworden, is 3 jaar nadien nog steeds werkzoekende.

Sprekers
Prof. A.Vanderstraeten, UGent
Prof. B.Cockx, UGent
Yonca Braeckman en Laurien Mues, projectleiders (OFO)
Kurt Van Raemdonck, stafdirecteur P&O, Fod Financiën
Dirk Opsomer, directie RVA Gent
Prof. A.Vanderstraeten, UGent
Dorinne Samyn, VDAB
Karolien Van Dorpe, HR Beleidsmedewerkster, Vlaamse Overheid
Fons Leroy, Voorzitter VDAB

Lees verder …

November

18 november 2014  Namen
Workshop XL
Hoe Collectieve Intelligentie ontsluiten in een intergenerationele context
Met de medewerking van Randstad Professionals en Galilei

Doorheen drie concrete benaderingen (het klassieke tutoraat, het “reversed” tutoraat en co-development wordt een perspectief geschetst voor het intergenerationele samenwerkingsbeleid binnen de onderneming, met praktisch advies voor implementatie.
Aansluitend op de uiteenzettingen volgt een eerste toepassing van co-development om de collectieve intelligentie te ontsluiten.

Sprekers
Muriel Langouche, vertegenwoordigster van de “Académie belge de codéveloppement”
Marie-Catherine Loriau, HR Project Partner, Randstad Professionals
Sarah Jenne, Consulente, Randstad Professionals