De digitalisering staat centraal in een mogelijke vierde industriële revolutie, namelijk de industrie 4.0. Tijdens deze conferentie belichten we enkele maatschappelijke, ethische, politieke en economische uitdagingen voor de toekomstige arbeidsmarkt in het digitale tijdperk. De politieke beslissingnemers in België denken – net als hun collega’s wereldwijd – na over een toekomst waarin veel sociaal-economische problemen met digitale technologieën worden opgelost. Ze doen (gefantaseerde) beloftes, zoals een sterkere overheidsconcurrentie of meer empowerment van de werknemers, maar ze onderschatten vaak de breuklijn die hiermee gepaard gaat. Wanneer honderden of duizenden werknemers in één beweging ontslagen worden, beroepen de politici of betreffende bedrijven zich vaak op de ‘noodzakelijke’ digitalisering van de productie of dienstverlening, al dan niet in hun eigen voordeel. De digitalisering kan dan misschien wel zorgen voor een grotere productiviteit of de werknemers van bepaalde zware taken verlossen, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Zo creëert de digitalisering een massale stijging van de werkloosheid, waardoor duizenden gezinnen in een onzekere situatie terechtkomen.

 

Aan de hand van talrijke voorbeelden zal proberen aantonen Pierre Delvenne – doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen aan de afdeling Politieke Wetenschappen van de Université de Liège, onderzoeker bij het Fonds National de la Recherche Scientifique (F.N.R.S.) en mededirecteur van het onderzoekscentrum SPIRAL, Université de Liège dat de ontwikkeling van digitale technologieën onzeker en sterk politiek getint is. Multidimensionale denkoefeningen zijn nodig om de gevolgen van de digitalisering in te schatten en hierop te anticiperen.

 

– Met Damien Ernst: https://www.youtube.com/watch?v=DkdZeuyFqiM

– Pausé café: https://www.ulg.ac.be/cms/c_6502749/fr/fantasmer-la-technologie-pour-lui-donner-vie

 

 

Category:
  Conferentie
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)