HR Public - Programma 2018

5 evenementen in samenwerking

met 5 universiteiten

VUCA: voor onze leden*

De wereld waarin we ons momenteel bevinden brengt een hoge mate van

Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity

Volatility :

De dynamiek en snelheid waarmee veranderingen op ons afkomen.

De toekomst van jobs in een  volatiele wereld

31 mei: Antwerp Management School

Prof.P.De Prins

Uncertainty:

De stijgende onzekerheid en onvoorspelbaarheid van wat de toekomst ons zal brengen, maakt het noodzakelijk om de context beter te leren begrijpen. Een moeilijke oefening.

Jobonzekerheid en employability

8 november: Leuven

Prof.N.De Cuyper/KUL

Complexity:

Verschillende krachtvelden die chaotisch en onsamenhangend met mekaar verbonden zijn.

Vers la decomplexification?

27 Avril tot 9.30 van 15.30
ULg – Kasteel van Colonster

Prof. Pichault et F.Fox / ULG 

Ambiguity:

De dubbelzinnige realiteit, het risico om foute conclusies te trekken en om oorzaak en gevolg verkeerd in te schatten.

La GRH publique: l’ambigüité des dispositifs, de leur dénomination à leur pratique

7 december – Brussels

M.Goransson / ULB

Om deel te nemen aan de conferenties in 2018 dient u lid te zijn van HR Public.

U kan kiezen uit 3 types van lidmaatschap : Individueel, Structureel of Ontdekking *

HR Public verwelkomt
HR-verantwoordelijken uit de overheidssector

Denktank over het thema:

Wat wordt de rol van de HR Directie in de overheidssector morgen:
taken, uitdagingen en knelpunten?

2 seminaries gehost door Laurent Taskin (franstalige)

(UCL/ Louvain management School)

op 22 maart 2018 en 15 mei 2018.

De bevindingen worden in een white paper verwerkt en gepubliceerd
in september 2018.