HR Public :

Laurent Taskin

Van HRM tot human management: de uitdagingen van de transformaties in het management van werknemers en jobs in de overheidssector.

In maart en mei 2018 hebben een dertigtal HR-managers uit de overheidssector deelgenomen aan de denktanks onder leiding van professor Laurent Taskin (UCLouvain).

 

Het resultaat hiervan leest u in de whitepaper ‘Van HRM tot human management: de uitdagingen van de transformaties in het management van werknemers en jobs in de overheidssector’.

Professor Laurent Taskin geeft hierbij tekst en uitleg tijdens een conferentie/debat (in het Frans).

We nodigen u dus graag uit op woensdag 6 februari van 12 tot 14 uur in de FOD Financiën, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel.

 

Na de receptie krijgt u van ons een exemplaar van de whitepaper (beschikbaar in Frans en Nederlands).

Ik hoop u massaal te mogen verwelkomen op deze conferentie en onze andere evenementen in 2019.