HR Public

VUCA 2018

VUCA: voor onze leden*

De wereld waarin we ons momenteel bevinden brengt een hoge mate van

Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity

WAT BETEKENT ‘VUCA’?

Ons vakjargon is sinds kort een nieuw woord/acroniem rijker: VUCA. Dit vierletterwoord bestaat uit de eerste letters van Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity. Het verwijst naar de huidige omgeving die steeds complexer, volatieler, onzekerder en ambiguer wordt.

Het acroniem vindt zijn oorsprong in de militaire wereld, waar het verwijst naar de vier componenten waarmee de strijdkrachten tijdens operaties worden geconfronteerd. Diezelfde termen en betekenissen zijn overgenomen in de context van bedrijfsstrategie, management en besluitvorming. En zo is VUCA vandaag ook een vaste term in de zakenwereld.

Volatiliteit (‘volatility’) verwijst naar de onvoorspelbaarheid, vluchtigheid en veranderlijkheid van situaties. We moeten elke situatie dynamisch bekijken en onze beslissingen aanpassen naargelang de ontwikkelingen en omstandigheden.

Onzekerheid (‘uncertainty’) verwijst naar situaties die we niet kunnen voorspellen, naar beoogde maar niet-gegarandeerde resultaten, naar mogelijke verrassingseffecten zoals een onverwachte concurrent, een technologische storing of een politieke/regelgevende/wettelijke beslissing die de omgeving of regels plots verandert.

Complexiteit (‘complexity’) heeft te maken met het stijgende aantal – vaak dynamische – interacties van de componenten van een systeem, een markt of een activiteitensector. Denk aan de chaos en verwarring op een slagveld waarbij de situaties zo snel evolueren dat ze moeilijk te begrijpen zijn.

Ambiguïteit (‘ambiguity’) is de moeilijkheid om een onderscheid te maken zonder het risico zich te vergissen van situatie, causale verbanden of de betekenis van de regelgevende/wettelijke teksten die men op verschillende manieren kan interpreteren.

In een VUCA-wereld veranderen de projecten, prioriteiten en strategieën razendsnel in een poging om zich aan te passen aan de volatiliteit van de situaties. De zichtbaarheid wordt kleiner en op langere termijn heersen de onzekerheid en het onbekende.

De complexiteit stijgt door de toename van de interacties en de versnelling van de cycli. Nieuwe invloedrijke factoren duiken op, zoals ecologische of maatschappelijke beperkingen, ethiek of nieuwe actoren (bv. fabrikanten van generische geneesmiddelen voor de farmaceutica).

Ambiguïteit is vaak het resultaat van het onbekende en het ongeziene. Als men geen antecedenten heeft om op terug te vallen, dan kan men de waargenomen effecten niet aan bepaalde oorzaken linken. Dit is het geval bij de lancering van innovatieve producten of diensten die tot dusver nog niet bestonden, of bij de penetratie van onbekende markten.

Christian Hohmann

Senior Manager

Uncertainty:

De stijgende onzekerheid en onvoorspelbaarheid van wat de toekomst ons zal brengen, maakt het noodzakelijk om de context beter te leren begrijpen. Een moeilijke oefening.

Jobonzekerheid en employability

8 november: Leuven

Prof.N.De Cuyper/KUL

Om deel te nemen aan de conferenties in 2018 dient u lid te zijn van HR Public.

U kan kiezen uit 3 types van lidmaatschap : Individueel, Structureel of Ontdekking *