Een zestigtal deelnemers voor deze Workshop XL georganiseerd in samenwerking met Acerta op het brede thema van Intergenerationeel Management en Kennisoverdracht. Meteen ook het derde luik van ons Conferentieprogramma gewijd aan de problematiek van Jongeren en Tewerkstelling.

In de voormiddag kwamen Astrid De Lathauwer, Acerta Consult, Anne Coekelberghs, FOD P&O, Marie-Laure Ruysen,TUCRrail, Gaëlle Boulet, Forem, en Marc Borry, Federale Politie, ervaringen uit de eigen organisatie met ons delen. Een unieke gelegenheid om een aantal concrete gevalstudies te ontdekken en samen met de sprekers de lessen en conclusies eruit te trekken.

De interactieve groepssessies in de namiddag werden perfect gestuurd door
Fabienne De Mortier, Fédération Wallonie Bruxelles, en door Filip Vanderbeeken, Acerta, die nadien voor de ganse groep de synthese hebben gebracht van deze boeiende namiddagactiviteit.

Vervolgens bracht Saskia Van Uffelen, CEO van Ericcson Belux, in haar eigen typische stijl, een nieuwe kijk op hiërarchie in het bedrijf en de manier om 4 generaties de efficient te laten samenwerken.

Onze dank gaat uit naar al onze sprekers die hebben ingestaan voor het welslagen van deze workshop, aan alle deelnemers voor hun inzet en participatie 
en last but not least aan Acerta voor hun medewerking en hun bijzonder gastvrije ontvangst.

 

 

Astrid De Lathauwer, Anne Coekelberghs

 

Marie-Laure Ruyssen, Gaëlle Boulet, Marc Borry

 

Fabienne De Mortier, Saskia Van Uffelen, Filip Vanderbeken

 

 

Download de presentaties

Category:
  Workshop
this post was shared 0 times
 000
About

 benspy

  (60 articles)